Yhteisellä tiellä – Porokello ja OP

Porokello ja OP ovat match. Porokellon tavoitteena on puolittaa porokolarien määrä ja OP:n perustehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kiinnostuimme OP:lla yhteistyöstä liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän Porokello-hankkeen kanssa heti mahdollisuudesta kuultuamme ja hankkeen edustajien kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen totesimme iloksemme tunteen ja tahtotilan olevan molemmin puolista.  

Porokolarien puolittaminen tarkoittaa, että ihmisiä, poroja ja autoja säästyy. Henkilövahinkojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta luonnollisesti jokainen vältetty henkilövahinko on arvokas. Vuosittain sattuvissa noin 3.500 porokolarissa menetetään suurin piirtein saman verran poroja ja autojen korjauskustannukset nousevat 15 miljoonaan euroon. Porokellon toiminta-alue kattaa 36% Suomen pinta-alasta. Kyse on siis monella tapaa hyvin merkityksellisestä toiminnasta. Porokellon tukeminen ja toiminnan edistäminen edistää kaikkien poronhoitoalueella liikkuvien (liikenne)turvallisuutta – oli sitten kyse alueella asuvista, siellä ammatikseen liikennöivistä tai satunnaisista matkailijoista. Unohtamatta poroja!

OP on sitoutunut tukemaan ja kehittämään Porokelloa pitkäjänteisesti. Haluamme edistää Porokellon tunnettuutta ja tukea toiminnan kehittämistä ja näin saada yhä useampia ihmisiä yhä paremman sovelluksen käyttäjiksi. Suunniteltu yhteistyö pitää sisällään viestintää, markkinointia ja palvelukehitys- sekä varoittaja -yhteistyötä. Muitakin yhteistyöalueita on tunnistettu. 

Porokello -yhteistyö on mielestäni hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorien välisestä yhteistyöstä. Porokello-hankkeessa on tehty arvokasta työtä ja toivotan muutkin yhteistyöstä kiinnostuneet tahot mukaan varmistamaan tämän työn jatkuvuuden ja suomalaisen liikenneturvallisuuden paranemisen. 

Porokello on hieno suomalainen innovaatio ja palvelu. OP:lla on juuret vahvasti Suomessa. Kummankin tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Olen ehkä hieman porojen sokaisema, mutta uskon vahvasti, että tämä yhteistyösuhde on kestävää sorttia. 

Yhteisellä tiellä - ihmisten, porojen ja vähän autojenkin asiaa edistämässä,

 
OP Kristian Hiljander

Kristian OP:lta