POROT LIIKKEELLÄ

 

Kevät on vasonnan aikaa, suurin osa vasoista syntyy toukokuussa. Pienestä pitäen vasat liikkuvat ketterästi emänsä perässä ja joskus myös tielle ja liikenteen sekaan. Poronhoitoalueen porokolarien määrä on pysynyt sinnikkäästi kolmen ja puolen tuhannen ja neljän ja puolen tuhannen välillä vuosittain tällä vuosikymmenellä. Toukokuusta eteenpäin porokolarit lisääntyvät marraskuulle asti. Erityisen paljon kolareita tapahtuu valtatiellä kaksikymmentä Pudasjärvi – Taivalkoski – Kuusamo –linjalla ja valtatiellä neljä Rovaniemeltä pohjoiseen sekä paliskunnista Muonion paliskunnan alueella valtatiellä kaksikymmentäyksi. Porokolarit eivät näy virallisissa tieliikenneonnettomuustilastoissa ja niiden määrä yllättää asiasta tietämättömän. Vertailun vuoksi mainittakoon, että hirvionnettomuuksia tapahtui satakaksikymmentä viime vuonna Lapin alueella, tosin poronhoitoalue on laajempi pinta-alaltaan.

Poro on laumaeläin. Tien ylittäneen poron perässä tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä toinen tai jopa useampia poroja tai se pieni vasa. Tien ja sen ympäristön tarkkailu auttaa havaitsemaan tietä lähestyvän eläimen.

Porot poronhoitoalueella

Autoilijoiden kannattaa terästäytyä jo silloin, kun he saapuvat poronhoitoalueelle, mistä tiedotetaan pääteiden varsilla olevilla tauluilla. Muutoin poro –varoitusmerkkiä ei tulisi käyttää poronhoitoalueella, koska on itsestään selvää, että poronhoitoalueella on poroja. Poro –varoitusmerkki on tarkoitettu käytettäväksi poronhoitoalueen ulkopuolella, jos jostain syystä porot vaarantavat liikennettä. Merkkiä käytetään yleensä vain niissä tienkohdissa, joissa poroja liikkuu säännöllisesti. Poro –varoitusmerkkiä voidaan käyttää tilapäisesti myös poronhoitoalueella esimerkiksi poroerotuksen aikana.

Autoilijoiden tulee pudottaa ajonopeuksiaan poronhoitoalueella erityisesti silloin, kun porojen liikkuminen on aktiivista kuten kesällä. Kesällä poro pyrkii pakenemaan hyönteisiä aukeille paikoille. Poron mielestä hyvä paikka tällaiseen tarkoitukseen on muun muassa tiealue. Myös tien varsien kasvillisuus houkuttelee niitä tien varsille.

Onneksi porokolarit eivät ole yhtä tuhoisia kuin hirvionnettomuudet, viimeisen viiden vuoden aikana porokolarissa on kuollut yksi ihminen, moottoripyöräilijän ja poron välisessä kohtaamisonnettomuudessa. Onnettomuudella on aina hintansa, vähäisen ajoneuvovaurion hinta on arviolta keskimäärin noin 3 000 € ja ihmisen kuolemaan johtaneen onnettomuuden laskennallinen hinta on noin 2,5 M€ yhteiskunnallisine vaikutuksineen.

Olemme yhteisellä tiellä

Vuosikymmeniä on tehty erilaisia kokeiluja porokolarien vähentämiseksi. On kokeiltu heijastinpantoja, sarviheijastimia, karkoteaineita, nuolukiviä ja järjestetty poromiesten tieturvakoulutuksia. Mutta viisasten kivi on jäänyt löytymättä. Mutta nyt - tänä digitalisaation ja älyinnovaatioiden aikana olemme saaneet käyttöömme Porokellon, joka varoittaa meitä autoilijoita poroista etukäteen. Varoituksen saatuaan autoilija viimeistään hiljentää vauhtia ja näin ehtii reagoida tarvittaessa tiellä oleviin poroihin. Lapin liitto, Lapin ELY –keskus, Paliskuntain yhdistys, Paikkatieto Online, V-Traffic Mediamobile, DNA, HHR Business, OP ja varoittajat pyrkivät yhdessä puolittamaan porokolarit vuoteen 2020 mennessä. Nyt ensimmäisen kerran näyttää siltä, että porokolarien määrä on laskussa. Porokello –sovellus on saanut kansainvälistä huomiota osakseen ja tällä hetkellä sitä kokeillaan myös Ruotsissa. Tulevaisuuden visio olkoon, että siirrymme älyliikenteestä älyporoihin, jotka varoittavat itse itsestään uuden teknologian avulla. Autoilijoiden varovaisuudella, valppaudella ja ennakoinnilla on suuri merkitys kolareiden ehkäisyssä.


Merja Lämsä
Merja Lämsä


Liikenneturvallisuusinsinööri

Lapin ELY-Keskus