POROKELLOLLA ON VÄLIÄ, SEN SANOO TUTKIMUSKIN

Porokellon vaikuttavuudesta on tehty tutkimus Traficomin toimesta. Suuri osa käyttäjistä kokee välttäneensä porokolarin Porokellon ansiosta. Yli 90% käyttäjistä kertovat varoituksen saatuaan muuttaneensa ajokäyttäytymistä liikenneturvallisuutta parantavalla tavalla.

Porokolareita tapahtuu vuosittain n. 4000 kpl. Lukema on suuri ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat todella mittavat. Porokolareissa vaurioituneiden ajoneuvojen korjauksista aiheutuu vuosittain noin 15–20 miljoonan euron kustannukset.  

Me Porokellossa teemme joka päivä töitä, jotta lukuja saataisiin pienemmäksi. Saimme hetki sitten Traficomin teettämän liki 80 -sivuisen tutkimuksen Porokellon vaikuttavuudesta. Porokelloa on tutkittu aikaisemminkin vuonna 2015. Molemmilla kerroilla voimme todeta, että tulokset ovat positiivisia ja, että Porokelloa tarvitaan myös jatkossa.

Porokelloa kehitetään tutkimuksen pohjalta

Tutkimuksessa verrattiin porokolarien sekä varoitusten kohtaamista. Saimme tärkeää tietoa sekä vahvistusta, siitä minne ja milloin tarvitsemme lisää varoituksia. Tulemmekin vastaamaan näihin haasteisiin etsien ratkaisua mm. siihen miten voimme lisätä varoituksia klo 16 jälkeen. Tai miten pystymme vähentämään porokolareita tieosuuksilla, jossa on runsaasti esimerkiksi ulkomaalaista rekkaliikennettä.

Olimme tiiviisti mukana tutkimuksen eri vaiheissa ja jo haastattelujen aikana saimme varoittajilta palautetta sovelluksen käytettävyydestä. Näihin asioihin on jo paneuduttu ja esimerkiksi varoituksen antamisesta kaivattu äänimerkki on jo saatu varoittajien käyttöön.  Tutkimuksessa nousi paljon myös muita kehittämisajatuksia, joita pohdimme ja mietimme niiden toteuttamista.

Huomioitavaa myös oli, että suuri osa käyttäjistä ja varoittajista olisivat valmiit antamaan varoitusoikeuden kaikille autoilijoille, jos se edellyttäisi rekisteröitymistä.  

Luottamus Porokelloon on kasvanut

Tutkimuksessa toteutettiin nettikysely sekä Porokellon varoittajille että käyttäjille. Porokellolla todettiin olevan monia liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia. Yli 90% vastanneista kertoi varoituksen vaikuttavan ajonopeuteen sekä tarkkaivaisuuden lisääntymiseen. Vastanneista 2/3 osa uskoi, että on välttänyt porokolarin sovelluksen ansiosta.

Aikaisempaan tutkimukseen (2015) verrattuna on todettavissa, että tyytyväisyys varoituksien hyödyllisyyteen oli korkeampi. Myös varoituksien ajoitus ja luotettavuus koettiin paremmaksi kuin aikaisemmin. Nämä ovat erittäin hyviä lukuja ja palautteita. Saamme olla tyytyväisiä tähän saakka tekemäämme työhön.

Kaikesta on selvää, että Porokello lisää liikenneturvallisuutta ja sillä on positiivinen vaikutus Porokolarien ennaltaehkäisemisessä. Jo Porokellon olemassaolo todettiin lisäävän tietoutta porokolaririskiin ja sovelluksen koettiin olevan hieno herätys ja muistutus kuljettajalle.

On erittäin tärkeää, että Porokellon tulevaisuus turvataan, jotta saamme lisää täysiä vuosia seuraavaan tutkimukseen, jolloin voimme myös numeroiden valossa todistaa kuinka paljon porokolareita on Porokellon ansiosta vältetty.

Olemme oikealla YHTEISELLÄ TIELLÄ!

 
Eliisa Lintula

Eliisa Lintula

Asiakaskoordinaattori Porokello

 
 
Eliisa Lintula