Porokello laajentaa Ruotsiin

Porokello aloittaa yhteistyön Bolidenin kaivosyhtiön kanssa Ruotsissa, Bolidenin alueella. Boliden haluaa yhdessä Porokellon kanssa vaikuttaa liikenneturvallisuuden edistämiseen ja porokolarien määrän vähentämiseen myös Ruotsissa. Tavoite on testata järjestelmää ja selvittää miten Porokello voidaan avata kaikille käyttäjille Ruotsissa. 

Porokello varoittaa suuresta porokolaririskistä ja sen tavoitteena on puolittaa porokolarien määrä. Porokellon toiminta perustuu siihen, että tiellä liikkuvat ammattiautoilijat ja työnsä puolesta paljon liikkuvat henkilöt antavat näköhavainnon perusteella varoituksen tiellä havaitusta porosta erillisellä sovelluksella. Varoitus on voimassa puoli tuntia ja muut sovellusta käyttävät saavat varoituksen reaaliaikaisena saapuessaan kyseiselle alueelle. Porokello on toiminut Suomessa jo useamman vuoden ajan ja sen avulla on annettu yli 378 000 varoitusta Suomen poronhoitoalueella. Vuonna 2018 porokolarien määrä jäi ennätysalhaiseksi.

Yhteistyö Ruotsissa aloitetaan konkreettisesti huhtikuun alussa, jolloin alkaa projektin ensimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa on mukana 50-70 varoittajaa, jotka antavat ja saavat varoitukset ja testaavat tällä tavalla sovelluksen toimivuutta. Varoittajina ovat pääasiassa Renfors Åker yrityksen kuljettajat ja joitakin saamelaisia sekä Bolidenin työntekijöitä. Projektin ensimmäinen vaihe on hyvin samanlainen, millä tavalla Porokello otti ensi askeleet Suomessa vuosina 2013-2015, mutta ajallisesti merkittävästi lyhyempi, kertoo Porokellon projektipäällikkö Henna Nurminen

Syksyllä tavoitteena on startata projektin toinen vaihe, jolloin toimintaa laajennetaan niin, että mukaan tulee 500-600 varoittajaa. Porokello toimii Ruotsissa rajatulla Bolidenin alueella ja rajatulla varoittajajoukolla, kuten Suomessa. Erotuksena on vielä tässä vaiheessa, että varoitukset tulevat vain varoittajien käyttöön. 

”Boliden tekee yhteistyötä saamelaisten kanssa useilla eri osa-alueilla. On tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä ja työskennellä yhdessä seurausten minimoimiseksi. Yhdessä on huomattu, että mm. kuljetukset ja porot muodostavat merkittävän onnettomuusriskin. Kuullessaan Pohjois-Suomessa toimivasta yksinkertaisesta ja hyvästä varoitusjärjestelmästä, jota käyttävät mm. Kevitsan kaivoksen kuljetuksia hoitavat kuljetusyritykset, kiinnostuimme heti kyseisestä järjestelmästä”, kertoo Anders Forsgren Bolidenilta.

 ”Toiminnan laajentuminen Ruotsiin on Porokellolle erittäin merkittävä asia ja kertoo siitä, että Porokello on todellakin yhteisellä tiellä vähentämässä porokolarien määrää”, iloitsee Henna Nurminen

Porokellon käyttäjät näkevät Porokellon loistavana keksintönä, joka on yksinkertainen ja helppo käyttää. Suomessa järjestelmän kehittämiseen on sitoutunut useita eri tahoja ja yrityksiä kuten Lapin liitto, OP Vakuutus Oy, Lapin ELY-keskus, Paliskuntain yhdistys, Paikkatieto Online Oy, V-Traffic Mediamobile, DNA Oyj ja HHR Business Oy.


Porokello-tjänsten utvidgas till Sverige

Porokello (Renskällan) inleder ett samarbete med gruvbolaget Boliden i Sverige, inom Bolidenområdets verksamhetsområde. Boliden vill genom samarbetet bidra till bättre trafiksäkerhet och minska antalet trafikolyckor där renar är inblandade även i Sverige. Målet är att testa systemet och att under tiden tester pågår identifiera intressenter för att systemet förhoppningsvis ska kunna stå öppet för allmänt bruk.

Tjänsten varnar för en ökad risk för renpåkörningar. Målet är att halvera antalet renpåkörningar på vägarna. Tjänsten går ut på att yrkesförarna och andra som på grund av sitt arbete rör sig mycket i trafiken registrerar varningar om renar som de iakttagit längs vägarna. För detta använder de en mobil applikation. Varningen ligger kvar en halv timme och andra som använder applikationen mottar varningen i realtid då de närmar sig området. Applikationen har använts i Finland i flera år, och under tiden har man skickat in drygt 378 000 varningar inom hela renskötselområdet. År 2018 var antalet renpåkörningar rekordlågt i Finland.

Rent konkret inleds samarbetet med Sverige i början av april med projektets första fas. I den första fasen är det cirka 50-70 användare som medverkar i projektet. De skickar in och mottar varningar och på så sätt testar appen. De som främst kommer att testa appen är yrkesförare för Renfors åkeri, renskötare i området och Boliden. Projektets första fas är utformad som Porokello-projektets första fas i Finland under 2013–2015, trots att det tidsmässigt är fråga om ett betydligt kortare projekt, säger projektchef Henna Nurminen

Målet är att framåt hösten inleda projektets andra fas. Då kommer verksamheten att utvidgas så att sammanlagt 500-600 personer medverkar i projektet och skickar in varningar. Tjänsten kommer att användas inom Bolidenområdet och med ett avgränsat antal användare, precis som i Finland. Det som är skillnaden är att varningarna kan ses och utnyttjas endast av de som är med i tjänsten. 

”Boliden samverkar med berörda samebyar inom hela området. Det är viktigt att ha ett bra samarbete och gemensamt arbeta för att minimera konsekvenserna. Transporter och risken för renpåkörningar och olyckor har identifierats som ett problem. I kontakter med sameföreträdare vid Kevitsagruvan identifierades ett enkelt och bra varningssystem som används i norra Finland bl.a. i samband med Kevitsagruvans transporter”, berättar Anders Forsgren från Boliden.

”Att vi nu utvidgar verksamheten till Sverige är jätteviktigt och ett bevis på att det gemensamma projektet faktiskt bidrar till att minska antalet trafikolyckor med renar på våra vägar”, gläder Henna Nurminen

Användarna upplever Porokello som en fin tjänst som är enkel och lätt att använda.  Flera olika intressenter och företag i Finland har deltagit i utvecklingen av systemet, såsom Lapplands förbund, OP Vakuutus Oy, NTM-centralen i Lappland, Renbeteslagens förening, Paikkatieto Online Oy, V-Traffic Mediamobile, DNA Oyj samt HHR Business Oy.