Musta marraskuu

Poronhoitoalueen porokolarien määrä on pysynyt sinnikkäästi kolmen ja puolen tuhannen ja neljän ja puolen tuhannen välillä vuosittain tällä vuosikymmellä. Musta marraskuu on käsillä. Maa voi olla musta, kaamos ympäröi meidät ja porokolareita tapahtuu noin viidennes koko vuoden kolareista marraskuussa. Erityisen paljon kolareita tapahtuu valtatiellä kaksikymmentä Pudasjärvi – Taivalkoski – Kuusamo –linjalla ja valtatiellä neljä Rovaniemeltä pohjoiseen sekä paliskunnista Muonion paliskunnan alueella valtatiellä kaksikymmentäyksi.

Porokolarit eivät näy virallisissa tieliikenneonnettomuustilastoissa ja niiden määrä yllättää asiasta tietämättömän. Vertailun vuoksi mainittakoon, että hirvionnettomuuksia tapahtui satakahdeksankymmentä viime vuonna Lapin alueella.

Poro on laumaeläin. Tien ylittäneen poron perässä tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä toinen tai jopa useampia poroja ellei nyt sitten peräti kokonainen tokka. Tien ja sen reuna-alueiden tarkkailu auttaa havaitsemaan tielle pyrkivän eläimen. Kun havaitsee tiealueella eläimen jälkiä, niin kannattaa hiljentää jo silloin ajonopeutta. Porot ovat melkoisella todennäköisyydellä aivan lähellä ja onnettomuusriski on suuri.

Porot taas liikkeellä

Autoilijoiden kannattaa terästäytyä jo silloin, kun he saapuvat poronhoitoalueelle, mistä tiedotetaan pääteiden varsilla olevilla tauluilla.  Autoilijoiden tulee pudottaa ajonopeuksiaan poronhoitoalueella erityisesti silloin, kun porojen liikkuminen on aktiivisimmillaan kuten kiima-aikana eli syksyllä. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa poroerotusaitojen läheisyydessä, koska syksy on myös poroerotusaikaa. Lisäksi tähän aikaan vuodesta porot liikkuvat ravinnon perässä. Tien varsien kasvillisuus ja hiekotuksessa käytetty suola houkuttelevat poroja tiealueelle.

Onneksi porokolarit eivät ole yhtä tuhoisia kuin hirvionnettomuudet, viimeisen viiden vuoden aikana porokolarissa on kuollut yksi ihminen, moottoripyöräilijän ja poron välisessä kohtaamisonnettomuudessa. Onnettomuudella on aina hintansa, vähäisen ajoneuvovaurion hinta on arviolta keskimäärin noin 3 000 € ja ihmisen kuolemaan johtaneen onnettomuuden laskennallinen hinta on noin 2,5 M€ yhteiskunnallisine vaikutuksineen.

Tehdään yhdessä historiaa – nyt tai ei koskaan

Vuosikymmeniä on tehty erilaisia kokeiluja ja on ollut erilaisia käytäntöjä porokolarien vähentämiseksi. On kokeiltu heijastinpantoja, sarviheijastimia, karkoteaineita ja nuolukiviä. On järjestetty poromiesten tieturvakoulutuksia ja tehty sopimuksia määräaikaisten porovaroitusmerkkien käyttämisestä maanteillä. Mutta viisasten kivi on jäänyt löytymättä. Mutta nyt - tänä digitalisaation ja älyinnovaatioiden aikana olemme saaneet käyttöömme Porokellon, joka varoittaa meitä autoilijoita poroista etukäteen. Varoituksen saatuaan autoilija viimeistään hiljentää vauhtia ja näin ehtii reagoida tarvittaessa tiellä oleviin poroihin. Lapin ELY –keskus, Paliskuntain yhdistys, Paikkatieto Online, V-Traffic Mediamobile, DNA, HHR Business, ammattiautoilijat ja muut varoittajat pyrkivät yhteisillä toimenpiteillä tekemään historiaa puolittamalla porokolarit vuoteen 2020 mennessä. Nyt ensimmäisen kerran näyttää hyvältä, että musta marraskuu olisi muuttumassa edes vaalean harmaaksi.

Porokello–sovellus on saanut maailmanlaajuista huomiota osakseen, milloin on kyselty sovelluksen soveltuvuutta kenguruihin ja milloin kameleihin. Tulevaisuuden visio olkoon, että siirrymme älyliikenteestä älyporoihin, jotka varoittavat itse itsestään uuden teknologian avulla. Autoilijoiden varovaisuudella, valppaudella ja ennakoinnilla on silti suuri merkitys kolareiden ehkäisyssä tulevaisuudessakin.

Lapin ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä

Henna Nurminen