POROKELLOLLA ON VÄLIÄ, SEN SANOO TUTKIMUSKIN

Kaikesta on selvää, että Porokello lisää liikenneturvallisuutta ja sillä on positiivinen vaikutus Porokolarien ennaltaehkäisemisessä. Jo Porokellon olemassaolo todettiin lisäävän tietoutta porokolaririskiin ja sovelluksen koettiin olevan hieno herätys ja muistutus kuljettajalle.

Read More
Eliisa Lintula
Yhteisellä tiellä – Porokello ja OP

Porokello ja OP ovat match. Porokellon tavoitteena on puolittaa porokolarien määrä ja OP:n perustehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kiinnostuimme OP:lla yhteistyöstä liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän Porokello-hankkeen kanssa heti mahdollisuudesta kuultuamme ja hankkeen edustajien kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen totesimme iloksemme tunteen ja tahtotilan olevan molemmin puolista.

Read More