Porokellon tarina

Tavoitteena puolittaa porokolarien määrä

Kaikki sai alkunsa 2011, kun kemijärveläisen sovellussuunnittelija Ahti Lahtelan silmiin sattui vuotuinen porokolarimäärä - 4000. Ahtilla syntyi ajatus tietojärjestelmästä, jolla voitaisiin varoittaa autoilijoita poroista. Ajatus sai jatkoa, kun Ahti sai kutsun esittelemään asiaa Paliskuntain yhdistyksen toimihenkilöille. Paliskuntain yhdistys on porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio, jolta saatiin tarvittavaa dataa varoitusten pohjaksi.

Varoitusten ensimmäiseksi jakelukanavaksi löytyi V-Traffic, jonka kautta varoitukset saatiin 2012 autojen navigaattoreihin.

Järjestelmän jatkokehitykseen tarvittiin vielä rahoitus. Ahti sai rahoituksen etsimiseen taistelijaparikseen Paliskuntain yhdistyksen toimistopäällikkö Matti Särkelän. Lopulta liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lupautui rahoittamaan tutkimushanketta, jossa järjestelmää kehitettiin ja testattiin käytännössä ammattiautoilijoiden ja poromiesten kanssa. 2013-2015 toteutetun tutkimuksen tulokset olivat erittäin positiiviset, ja hankkeelle saatiin jatkorahoitus.

2016 hanke siirtyi Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaksi, ja rahoitus saatiin Liikennevirastosta. Toimintaa lähti vetämään projektipäällikkö Maria Timo-Huhtala. Porokellon ympärille rakentui laaja asiantuntijaverkosto, jonka puheenjohtajana toimi Jaakko Ylinampa (Lapin ELY-keskus). Muina jäseninä toimivat Merja Lämsä (Lapin ELY-keskus), Matti Seimola (V-Traffic), Matti Särkelä (Paliskuntain yhdistys), Ahti Lahtela (Paikkatieto Online Oy), Ilkka Kotilainen (Liikennevirasto) sekä Tommi Hirvi (DNA).

2016 jaettiin 1000 ensimmäistä varoittajapuhelinta poronhoitoalueella liikkuville ammattiautoilijoille. He saivat käyttöönsä Porokello Pro -sovelluksen, jolla he pystyivät antamaan ja saamaan varoituksia. Ammattiautoilijoita ovat raskaan kaluston kuljettajat, taksiautoilijat, linja-autoilijat sekä hälytysajoneuvojen kuljettajat.

2017 lanseerattiin ilmainen, reaaliaikaiset varoitukset tarjoava Porokello-sovellus kaikkien tiellä liikkuvien käyttöön.

2018 projektipäällikön tehtäviä alkoi hoitamaan Henna Nurminen. Kevään aikana hänen kaverikseen, asiakaskoordinaattoriksi, tuli Eliisa Lintula. 2018 aikana varoittajien joukkoa lisättiin ja mukaan lähti yli 300 poromiestä sekä muita eri ammattiryhmien edustajia, jotka liikkuvat työnsä vuoksi paljon poronhoitoalueella.

Lanseerasimme myös ensimmäistä kertaa Musta Marraskuu -kampanjan, jonka tavoite oli pienentää erityisesti marraskuun aikana tapahtuvien porokolarien määrää. Vuoden 2018 porokolarimäärä jäi ennätysalhaiseksi, kun seurantaa Porokellossa on tehty aina vuodesta 2011 asti.

2019 vuoden alusta mukaan Porokellon toimintaan tulivat Lapin liitto sekä Pohjola Vakuutus. Tällä hetkellä Porokellon toiminta rahoitetaan Pohjola Vakuutuksen ja EU:n Maaseuturahaston turvin. Pohjola Vakuutuksen Kristian Hiljanderin mukaan “Porokello on hieno suomalainen innovaatio, joka parantaa liikenneturvallisuutta. Pohjola Vakuutus haluaa olla mukana tukemassa tätä tärkeää hanketta ja työtä!”

TUTKIMUSTULOKSIA JA RAPORTTEJA

POROKELLO-TIIMI

Porokellon takaa löytyy joukko oman alansa ammattilaisia. Työtä tehdään yhdessä ja jokainen tuo omalla osaamisellaan palan vahvaan kokonaisuuteen.


porokello_henna_nurminen.jpg

Henna Nurminen

Porokellon projektipäällikkö

HHR Business Oy, toimitusjohtaja, projektipäällikkö

Hennan työhön kuuluu kokonaisuuden johtaminen ja koordinointi, asioiden organisointi, yhteistyö ja sen sovittaminen eri toimijoiden kanssa. Porokellon lisäksi Henna tekee yrityksessään töitä henkilöstöjohtamisen saralla.

Hennan projektijohtamisen taidot antavat Porokellolle suunnan. Hennan vahvuuksia ovat kyky hahmottaa kokonaisuus ja tehdä tarvittaessa nopeitakin päätöksiä, jotta asiat hoituvat. Hänen tehtävänä on yhdessä muun Porokello-tiimin kanssa huolehtia siitä, että Porokello toimii tulevaisuudessakin.

“Olemme yhteisellä tiellä, jolla jokainen voi vaikuttaa!”


porokello_eliisa_lintula.jpg

Eliisa Lintula

Porokellon asiakaskoordinaattori

Solmu Solutions, yrittäjä

Eliisa hoitaa Porokellon sosiaalista mediaa sekä viestintää. Hän huolehtii Porokellon varoittajaverkostosta ja asiakaspalvelusta. Hän on joka paikan tekijä, joka tekee tarvittaessa monenlaisia projektiin liittyviä töitä. Porokellon lisäksi Eliisa hoitaa myyntiin ja markkinointiin liittyviä töitä oman yrityksensä parissa.

Eliisa on moniosaaja, jolla on kyky innostaa ihmisiä. Hänen vahvuuksiin kuuluvat luovuus ja kekseliäisyys, josta on hyötyä etenkin viestinnässä.

“Porokello on loistava viestinnän väline liikenteessä, se on 2000-luvun valojen räpäytys, mutta tehokkaampi.”


porokello_ahti_lahtela.jpg

Ahti Lahtela

Porokellon isä - idean keksijä ja sovelluksen kehittäjä

Paikkatieto Online Oy, toimitusjohtaja

Ahtin työhön kuuluu Porokello-sovelluksien kehittäminen ja ylläpitäminen. Hän huolehtii myös sidosryhmien palavereista. Aikaa kuluu tietysti myös yrityksen rutiiniasioiden hoitamiseen.

Ahtin vahvuuksiin kuuluu teknisen osaamisen lisäksi rauhallisuus, järkevä ajattelutapa sekä vahva poronhoitoalueen tuntemus.

“Pitkä työ tuottaa joskus tulosta.”


Porokello_Maiju_Hyry.jpg

Maiju Hyry

Porokellon ohjausryhmän puheenjohtaja v. 2019

Lapin liitto, yhteysjohtaja

Maiju johtaa vaikuttamisen vastuualuetta Lapin liitossa. Maijun työhön kuuluu mm. Lapin liiton yhteiskuntasuhteiden hoitamista, lappilaisten etujen ajamista sekä Lapin kehittämisstrategioiden laatimista ja -hankkeiden vetämistä. Porokello on yksi näistä hankkeista. Lapin liitto tarjoaa kodin Porokellon vuoden 2019 kehittämishankkeelle.

Maijun vahvuuksia ovat todella vahva ammattitaito, tilannetaju sekä vankka kokemus hankkeista.

“Porokello-yhteistyössä on vain voittajia. Porokolarin välttämisestä hyötyvät niin tiellä liikkujat, poronhoitajat kuin tien ylläpitäjäkin. Sovellus kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön!”


Porokello_Merja_Lämsä.jpg

Merja Lämsä

Porokellon ohjausryhmän varapuheenjohtaja

Lapin ELY-keskus, Liikennevastuualue, liikenneturvallisuusinsinööri

Merjan tehtävänä Lapin ELY-keskuksessa on liikenneturvallisuuden parantaminen tienpidon toimenpitein ja alueellisen liikenneturvallisuustyön mahdollistamin keinoin.

Porokellolle Merja tuo tärkeää tietämystä liikenneturvallisuudesta. Hän tuntee valtakunnalliset ja alueelliset liikenneturvallisuustavoitteet, sekä tietää liikenneturvallisuustoimenpiteet ja niiden vaikutukset. Merjalla on näkemystä ja kokemusta Porokellosta jo monen vuoden ajalta.

“Porokellossa mukana jo vuodesta 2013.”


OP henkilökuva_Kristian Hiljander.jpg

Kristian Hiljander

Porokellon ohjausryhmän jäsen

Pohjola Vakuutus Oy - Henkilöasiakkaiden ajoneuvovakuutuspalvelut, johtaja

Kristian vastaa Pohjola Vakuutuksella henkilöasiakkaille tarjottavista ajoneuvovakuutustuotteista ja -palveluista, niiden hinnoittelusta sekä korvauspalvelusta. Porokelloon Kristian tuo vahvaa tietotaitoa vakuutusyhtiön näkökulmasta.

“Porokello on hieno suomalainen innovaatio, joka parantaa liikenneturvallisuutta. Pohjola Vakuutus haluaa olla mukana tukemassa tätä tärkeää hanketta ja työtä!”


Porokello_Ari_Rantamaa.jpg

Ari Rantamaa

Porokellon ohjausryhmän jäsen

Pohjola Vakuutus Oy, Yritysasiakkaiden ajoneuvo- ja kuljetusvakuuttaminen, riskipäällikkö

Arin työhön Pohjola Vakuutuksella kuuluu liikenneturvallisuus ja riskienhallinta.

Ari on itsekin melkein poronhoitoalueelta kotoisin ja pystyy jakamaan tietoa etelässä porotalouden asioista ja sen merkityksestä koko Lapin alueen elämään. Ari tuo Porokelloon tuntemusta vakuutusyhtiön näkökulmasta etenkin raskaankaluston osalta.

“Laitetaan porokolarit ensiksi kuntoon ja katsotaan sen jälkeen mitä voidaan tehdä hirvi- ja peurakolareille.”


porokello.jpg

Matti Särkelä

Porokellon ohjausryhmän jäsen

Paliskuntain yhdistys, toimistopäällikkö

Matin työ Paliskuntain yhdistyksessä on monipuolista. Porotalouden kehittäminen hankkeiden avulla on Matin leipälaji.

Matti on Porokellon suuri uranuurtaja. Hän on Porokellon toinen käynnistäjä ja porotalouden edustaja Porokellossa. Matin vahvuuksia ovat periksiantamattomuus sekä valtava tuntemus porotaloudesta. Tuo tuntemus on erityisen tärkeää Porokellon toimivuuden kannalta.

“Porokello-työ on ollut oivallinen esimerkki eri ryhmien hyvästä yhteistyöstä. Matka on ollut pitkä, mutta kuka sanoi, että asiat olisivat yksinkertaisia? Erityisesti matkan varrelta on jäänyt mieleen ammattiautoilijoiden tavattoman myönteinen suhtautuminen Porokello-kokeiluihin, ja myös viranomaisten, kuten Lapin ELY-keskuksen, jatkuva tuki. Ei ole todellakaan jääty yksin asioita ratkomaan! Kiitokset jo tähänastisesta yhteistyöstä kaikille!”


Porokello_Matti_Seimola.jpg

Matti Seimola

Porokellon Ohjausryhmän jäsen

V-Traffic, Head of Sales and Marketing Nordics

Matin työhön V-Trafficilla kuuluu myynnin ja markkinoinnin sekä osittain sisällön kehittämisen ohjaaminen pohjoismaissa. Porokello on osana sisällönkehittämistä.

Matin vahvuuksia ovat ennen kaikkea näkemys autoteollisuuden ja liikkumiseen liittyvien palveluiden tuottamisesta sekä tietysti kansainvälisistä mahdollisuuksista Porokellolle.

“Porokello on parasta mitä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi on poronhoitoalueella viime vuosina saatu aikaiseksi. Toivottavasti tämä upea työ voi jatkua, mutta siihen tarvitaan paljon muutakin ja Porokello tarvitsee siihen teitä kaikkia!“


Porokello_Jaakko_Ylinampa.jpg

Jaakko Ylinampa

Porokellon ohjausryhmän puheenjohtaja 2016-2018

Lapin ELY-keskus, ylijohtaja

Jaakon työhön kuuluu Lapin ELY-keskuksen ylijohtajana vastuu ELY-keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja toimintamenoista. Lisäksi liikenne ja infrastruktuurivastuualueen johtajana tienpidon määrärahojen käyttö ja liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistäminen sekä toimivan liikennejärjestelmän kehittäminen.

“Porokello on alusta lähtien ollut lähellä sydäntä niin liikenneturvallisuuden kuin poroelinkeinon näkökulmasta. Käytän itsekin porokelloa aina kun liikun tien päällä.”