POROKOLARIN SATTUESSA


TOIMI

  1. Soita hätäkeskukseen 112.

    Hätäkeskus välittää tiedon porokolarista poliisille, pelastusviranomaisille sekä liikennevahinkoarviomiehelle. Saat kaiken tarvitsemasi avun.

  2. Huolehdi loukkaantuneiden ensiavusta.

  3. Aseta varoituskolmio tienvarteen, vähintään 100 metrin päähän autostasi, varoittamaan muita - näin estät lisävahinkojen syntymisen.

  4. Lopeta loukkaantunut poro tai hanki paikalle henkilö, joka tekee sen. Tähänkin saat tarvittaessa avun hätäkeskuksesta.

  5. Siirrä ruho pientareelle ja merkitse paikka mahdollisimman näkyvästi.

    Ruhoa ei saa ottaa mukaan.


ILMOITA

Ilmoita hätäkeskukseen 112 aina, jos kolhaiset poroa. Vaikka poro jatkaisi matkaansa, se on todennäköisesti loukkaantunut. Älä jätä eläintä kärsimään!

Ilmoita vakuutusyhtiöösi, mikäli törmäyksestä on seurannut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.