WARN ABOUT THE REINDEERS - varna för renar

NOW YOU CAN WARN ABOUT THE REINDEERS ON THE ROAD, TOO!

In the future, all users of Porokello (“Reindeer Bell”) application will be able to make notifications about reindeers on the road, in addition to receiving warnings. The Porokello app has been used to issue alerts about reindeers since the summer of 2016. By the end on May 2019, more than 400 000 warnings have been issued via the app. Porokello aims to halve the number of road accidents involving reindeers. During the spring of 2019, Traficom published a survey concerning the effectiveness of Porokello. According to this survey, 2/3 of Porokello users reckoned they had avoided colliding with reindeers due to the warnings received via the app. More than 90 % of drivers reassessed their driving manners to improve traffic safety after receiving a warning.

Common roads, common goals!

Until now, the alerts have been issued solely by professional drivers and reindeer herders. Beginning on Saturday 29 th June 2019, anyone driving in the reindeer husbandry area will be able to issue a reindeer alert, which will be received by other users of Porokello. The reindeer alert will be valid for 30 minutes and functions at a distance of 750 metres from the site of the given alert.

"We have received a lot of feedback from people wishing to alert other drivers about reindeers on or near the roads. I think it is great that the opportunity is now open for all who wish to participate. The study about Porokello’s effectiveness commissioned by Traficom provided us knowledge about how the alerts truly decrease the number of accidents involving reindeers. According to the study, we need more alerts especially on weekdays after 4 pm and during the weekends. The upcoming update is an effort to achieve these goals, and of course, to halve the number of reindeer accidents", says Henna Nurminen, the Project Manager of Porokello.

Download Porokello free of charge, issue and receive alerts

The Porokello app is free and available for all smartphones. The app can be downloaded from the phone’s appstore. Simply switch Porokello on before driving and you will automatically receive the alerts on your phone. The application is easy to use and does not interfere with driving. Registrating via the Porokello app menu will also allow you to issue reindeer alerts whenever you see a reindeer on the road or near the road. This is a way for all of us to participate and improve traffic safety for everybody.


NU KAN ÄVEN DU VARNA FÖR RENAR PÅ VÄGEN!

I fortsättningen kan också Porokellos användare själv ge varningar för renar på vägen till andra trafikanter, utöver att ta emot varningar.Genom applikationen Porokello har man gett varningar för renar från och med sommaren 2016. Till slutet av maj 2019 har man gett redan mera än 400 000 varningar. Porokello syftar till att halvera antalet renkrockar. Våren 2019 publicerades en undersökning driven av Traficom som redde ut Porokellos effektivitet. Enligt undersökningen upplever ⅔ av Porokellos användare att ha undvikit en kollision med renar tack vare varning som applikationen hade gett. Över 90 % av bilister förändrade sitt köruppförande på ett sätt som förbättrar trafiksäkerhet efter att ha mottagit en varning.

Vi Är På En Gemensam Väg!

Hittills har givna varningar kommit endast från yrkesbilister, representanter för renskötsel samt bilister som kör mycket under arbetet. Från och med lördagen 29.6.2019 kan var och en trafikant som kör bil på renskötselsområdet ge frivilligt varning för ren, som en annan användare av Porokello tar emot. En varning för ren är giltig en halv timme och fungerar inom en radie av 750 m från varningsstället.

"Det har kommit mycket respons till oss om att det finns folk därtill som vill varna andra bilister för renar i närheten av vägen. Jag tycker att det är fint att nu alla som är villiga har möjlighet till det. Undersökningen driven av Traficom om Porokellos effektivitet gav oss information om att varningar minskar renkrockar. Enligt undersökningen behöver vi mera varningar särskilt om vardagarna efter kl.16 och under veckosluten. Härtill syftar vi nu med denna reform och förstås till att vi kommer att halvera antalet renkrockar." Berättar Porokellos projektchef Henna Nurminen.

Ladda ner fri Porokello, varna och få varningar

Applikationen Porokello är gratis och är tillgänglig till alla smarttelefoner. Det går att ladda ner applikationen ifrån telefonens appstore. När man startar Porokello innan man börjar köra bil kommer varningar automatiskt till telefonen. Applikationen är lätt att använda och den stör inte åkning. När man registrerar sig genom applikationen Porokellos meny får man rätt att också ge renvarningar när man ser en ren på vägen eller någonstans i närheten. Så kan var och en för sin del påverka säkerhet i trafik för oss alla.


Porokello videoS


Download for Media use

 
 
Porokello_logo_CMYK_valk_reuna (1).png

POROKELLO LOGOS

5 logos


porokello.jpg

POROKELLO PICS (PEKKA KUSTULA)

26 images

Please always mention the photographer Porokello / Pekka Kustula